ความลับของความรัก

การให้คุณค่าของ “ความเจ้าชู้” ว่าถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับบริบทของวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละยุคสมัย บางสังคมการมีเมียหลายคนไม่ใช่เรื่องผิด แต่ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลและได้รับการอนุมัติจากภรรยาเอกก่อน ซึ่งก็ถือว่า เป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิง คู่ชีวิตของตน ว่าไม่ได้ลักลอบมีชู้แต่บอกให้รู้ว่าจะมีเมียอีกคน

-จากหนังสือ ความลับของความรัก-

ผู้เฒ่าซ่ายเสียม้า

ผู้เฒ่าซ่ายเป็นชายชราผู้เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตดี
มากคนหนึ่ง เขามีความเห็นว่าเรื่องราวบนโลกนี้ไม่มี
อะไรที่เป็นโชคดีโดยเด็ดขาดและไม่มีอะไรที่เป็น
โชคร้ายโดยสิ้นเชิงด้วย ทุกอย่างจะต้องมองทั้ง
สองด้านเสมอ

-จากหนังสือ มังกรสอนใจ-

อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก

ความรักเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตมาก บางคนรักเป็น ได้คู่ครองดี เสริมส่งชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง บางคนรักไม่เป็น ทำให้มีปัญหาชีวิตมากมาย บ้างเรียนไม่จบ บ้างบ้านแตกต้องหย่าร้าง
ค้นหาคำตอบต่างๆ ได้จากหนังสือ
อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก

หนังสือแนะนำ

ความลับของความรัก

ความรัก คืออะไรใครรู้บ้าง? ตั้งคำถามแบบนี้ คำตอบที่ได้มาคงหลากหลาย เพราะประสบการณ์รักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย คนที่สมหวังก็มองรักสวยงามน่าครอบครอง แต่คนผิดหวังกลับมองรักในแง่ลบหม่นหมอง เข็ดขยาดไม่กล้ามีความรัก

+ อ่านต่อ

ตัวเราไม่ธรรมดา

สำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี+ อ่านต่อ

เพราะไม่รู้สินะ

“ก็ไม่รู้สินะ” เป็นคำพูดที่ติดปากผู้คนในวันนี้ เราใช้วลีนี้ในการตอบคำถามที่เราไม่รู้หรือไม่อยากตอบ แต่ถ้าถามจริงๆ ว่า ในโลกนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างหาคำตอบได้
จากหนังสือเล่มนี้

+ อ่านต่อ