รวยข้ามภพ

ผู้คนโดยทั่วไปปรารถนาความมีทรัพย์ บ้างก็ประสบความสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว ผู้ที่ประสบความสบความสำเร็จรํ่รวยเป็นเศรษฐี บ้างก็มี ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข บ้างก็มีครอบครัวที่แตกแยก หนังสือ “รวยข้ามภพ” เล่มนี้ ได้นำคำสอนในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการสร้างฐานะ มาแจกแจงให้เห็นแนวทางสู่ความเป็นเศรษฐีที่ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ขออนุโมทนา ดร.อรทัย มูลคำ ที่ได้ พระธรรมเทศนาของ อาตมภาพในวาระโอกาสต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเรียบเรียง พร้อม ค้นคว้าข้อมูลประกอบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอทุกท่านจงมีชีวิตที่เป็นสุขทั้งภพนี้ ภพหน้า ตลอดไป9. เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน 10. อันตรายจากการนอนดึก 11. รู้ทันอัลไซเมอร์ 12. วิธีปฏิบัติสมาธิ

 

ff