รักแท้ ไม่ได้มีแค่ในนิยาย

หากจะพรรณนาถึงพระคุณของแม่ที่อุปมาว่า พรรณนาจนกระทั่งแผ่นฟ้าเต็มไปด้วยตัวอักษร น้ำในมหาสมุทร
ที่เอามาแทนน้ำหมึกก็เหือดแห้งไปและเขาพระสุเมรุที่เอามาใช้เป็นปากกา ก็สึกไปจนหมดนั้น ยังประกาศพระคุณของท่านไม่พอ เพราะแม่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ชีวิตให้ร่างกายที่เป็นมนุษย์แก่ลูกเท่านั้น ที่สำคัญท่านยังเป็นผู้หล่อหลอมคุณธรรมให้ลูกเป็นคนดี เป็นคนมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวที่ยกย่องเชิดชูแม่ ผู้เปรียบได้ดั่ง “พระอรหันต์ของลูก” ผู้มีน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์ มอบความรักและความเมตตาให้แก่ลูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทัศนะของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ในฐานะลูก เมื่อเปิดอ่านจะได้ซาบซึ้งไปกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เข้าใจความลำบากตรากตรำที่เลี้ยงดูลูกมา จนเกิดสำนึกในการทดแทนพระคุณท่านในฐานะแม่จะได้แนวทางในการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประคับประคองให้ลูกถึงฝั่งแห่งความดี9. เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน 10. อันตรายจากการนอนดึก 11. รู้ทันอัลไซเมอร์ 12. วิธีปฏิบัติสมาธิ

 

ff