เส้นทางพระบรมโพธิสัตว์

คนเราเกิดมาทำไม.....
ตายแล้วไปไหน…..
อะไร..... คือเป้าหมายปลายทางของชีวิต
พระบรมโพธิสัตว์ คือ บุคคลผู้ประเสริฐสุดในสากลจักรวาล เป็นบุคคลต้นแบบของสรรพสัตว์ทั้งปวง
“เส้นทางพระบรมโพธิสัตว์” เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยนี้
จะให้คำตอบเส้นทางการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ
แก่เราทั้งหลาย

 

ff