อย่ามโน!!! รักแท้มันใหญ่มาก

ความรักเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตมาก บางคนรักเป็น ได้คู่ครองดี เสริมส่งชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง บางคนรักไม่เป็น ทำให้มีปัญหาชีวิตมากมาย บ้างเรียนไม่จบ บ้างบ้านแตกต้องหย่าร้าง
หนังสือเล่มนี้ จึงตั้งใจนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแสงธรรม นำทางให้ผู้ครองเรือนรักเป็น ตั้งแต่เป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองที่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ครอบครัวอบอุ่นรักจริงใจกันตลอดชีวิต

ff