บริหารความสุข360องศา

หลายคนตามหาหนทาง.... ที่จะนำพาความสุข และความสำเร็จ มาสู่ชีวิต แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไร
จะใช้หนทางไหน ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ บางครั้งอาจจะโชคร้าย ล้มเหลว จนท้อแท้หมดสิ้นกำลังใจจะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ธรรมะที่อยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนทางที่สามารถนำไปสู่ความสุข และประสบความสำเร็จได้จริง โดยใช้ต้นทุนเพียงแค่ เปิดใจ และลองทำตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ท่านก็ทรงชี้แนะแนวทางไว้รอบตัวทั้ง 360 องศา อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ในฐานะที่ได้มาศึกษาพระธรรม คำสอนจึงอยากจะส่งต่อหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่ได้รวบรวมไว้ใน บริหารความสุข 360 องศา เล่มนี้ โดยหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลิน และข้อคิด ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อได้พบกับความสุข ความสำเร็จอย่างแท้จริง

ff