ตัวเราไม่ธรรมดา

ถามมาตอบเคลียร์กับ 8 ไอเดีย เรียกความสำเร็จ โดย "พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ" นักเขียนรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาป 2557 ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

 

 

ff