ความลับของความรัก

ความรัก คืออะไรใครรู้บ้าง? ตั้งคำถามแบบนี้ คำตอบที่ได้มาคงหลากหลาย เพราะประสบการณ์รักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย คนที่สมหวังก็มองรักสวยงามน่าครอบครอง แต่คนผิดหวังกลับมองรักในแง่ลบหม่นหมอง เข็ดขยาดไม่กล้ามีความรัก นิยามของความรักจึงลื่นไหลไปตามสายตาและความรู้สึกของคนมอง
รักมีความลับและจับต้องไม่ได้ บางคนไขว่คว้าหารักแทบตายแต่กลับไม่ได้มา บางคนไม่นำพาแต่รักกลับพุ่งเข้าใส่ เพราะรักมักจะเล่นซ่อนหา เราจึงไม่รู้ว่าเมื่อไรความรักจะจู่โจมเข้าหาเรา สิ่งที่เราทำได้คือ ทำความรู้จักกับความลับของความรักทั้งในด้านที่อ่อนหวาน ใช้รักเพื่อเกื้อกูลให้คนรอบข้างและเรามีความสุข แต่ไม่ลืมเหลือบมองรักในมุมหนึ่งที่อาจพลิกมาทดสอบชีวิตของเรา เมื่อใดที่ต้องพบกับมุมหม่นหมองของความรัก เราจะได้มีสติและรู้ทันว่าควรจัดการกับความรักนั้นอย่างไร

 

 

 

ff